OFTE STILTE SPØRSMÅL

Her kan du få svar på alt du måtte lure på om elveblest. Vi vil nemlig gi deg alt du trenger for å forstå og ta kontroll over din elveblest, slik at du kan snakke med legen din og få den behandlingen som er riktig for deg.

Updated: 05-08-2020

Kan man få elveblest av stress?

Det er uklart om stress i seg selv forårsaker elveblest, men stress kan påvirke sykdommen.1

 

Studier har funnet høye stressnivåer hos de som lider av elveblest, og de som har sykdommen har ofte opplevd stressende situasjoner rett før de fikk sykdommen.1 Det er blant annet funnet at man kan få akutt elveblest av veldig stressende opplevelser.3

 

Stress kan påvirke omfanget og forverringen av utslett, samt intensiteten av kløen.2 Stressende økonomiske-, personlige- eller jobbsituasjoner kan forverre kronisk urtikaria.3 Dette kan føre til at man klør mer på utslettet, som igjen gjør sykdommen verre og fører til mer stress.

 

Referanser:

1. Maurer et al., Allergy (2011) 317-330.

2. Ograczyk-Piotrowska et al. Advances in Dermatology and Allergology (2018) 35(2): 156-160

3. Deacock, S J. Clin Exp Immunol. 2008 Aug; 153(2): 151–161.

Hva kommer elveblest av?

Elveblest, eller urtikaria, kommer av at visse stoffer blir frigjort, som igjen påvirker blodkarene i huden.1 I de aller fleste tilfeller får man elveblest når hudens mastceller slipper ut histamin. Derfor behandler man ofte elveblest med antihistaminer.

Det er ingen spesifikke triggere som kan ses på som den utløsende faktoren for elveblest, men noen triggere kan være:1,2

 

 • Legemidler
 • Luftveisinfeksjoner
 • Matallergier (f.eks. nøtter, melk, fisk og egg)
 • Svette
 • Temperaturendringer
 • Stress
 • Friksjon mot huden
 • UV-stråling
 • Fysisk anstrengelse

 

Hos cirka 50% av de med akutt elveblest og opp til 90% av de med kronisk elveblest forblir årsaken ukjent.3,4

 

Referanser:

1. Psoriasis- og Eksemforbundet: https://www.hudportalen.no/Kronisk-urtikaria/Hva-er-kronisk-urtikaria

2. Norsk Legemiddelhåndbok: http://legemiddelhandboka.no/Terapi/20884

3. Kulaga, C J. Journal of Clinical and Translational Edocrinology (2018) 8:5-6

4. Criado et al. An Bras Dermatol (2015) 90(1):74-89

Er elveblest smittsomt?

Nei, elveblest er ikke smittsomt.

Urtikaria, eller elveblest, er en vanlig hudsykdom som kjennetegnes av vablete utslett, kraftig kløe og/eller angioødem i huden.1 Elveblest klør og er flyktig, noe som betyr at utslett oppstår og forsvinner i løpet av 24 timer, og kan vare i inntil 6 uker.2 Ved kronisk elveblest har du vedvarende utslett i mer enn 6 uker.2

I de fleste tilfeller er årsaken til at man får elveblest ukjent, men det er en rekke faktorer som kan trigge hudsykdommen. Disse triggerne kan være allergiske reaksjoner, infeksjoner, svette eller friksjon mot huden.1,2

Det er derfor mulig at to personer kan få elveblest av den samme triggeren, men man kan ikke få elveblest fra en annen som lider av sykdommen.

Referanser:

1. Norsk Legemiddelhåndbok

2. Psoriasis- og eksemforbundet:

https://www.hudportalen.no/Kronisk-urtikaria/Typer-urtikaria

Når bør man kontakte lege?

Elveblest er flyktig og i mange tilfeller forsvinner utslettet av seg selv i løpet av 24 timer. Derfor behøver man ikke nødvendigvis å søke medisinsk hjelp. Men du bør kontakte legen dersom:1

 

 • Du har voldsomme utbrudd med utslett som rask blir større og klør kraftig.
 • Utslettet vedvarer i mer enn 24 timer.
 • Du har pustevansker.
 • Du har hevelser i øynene eller munn/svelg.
 • Du eller barnet ditt får en allergisk reaksjon.

 

Det finnes medisinsk behandling for elveblest med mål om at du skal bli fullstendig symptomfri. Les mer om behandling her.

 

Referanse:

1. Norsk Legemiddelhåndbok

Finnes det en egen pasientforening for de med elveblest?

Ja, Psoriasis- og eksemforbundet har en egen gruppe for pasienter med elveblest.

 

Her kan du få mer informasjon om kronisk elveblest, forskning, behandling og hvordan det er å leve med sykdommen. I tillegg har du kontaktinformasjon til Urtikaria-utvalget, som jobber for å bedre situasjonen for personer med kronisk elveblest.

 

Gå inn på Psoriasis- og eksemforbundets hjemmeside for mer informasjon.

 

Les mer:

Når bør man kontakte legen?

Kan man få elveblest av stress?

Er elveblest smittsomt?